Virksomhedens historie

Om os

Eurotec er en mellemstor virksomhed, der udvikler, producerer og sælger produkter til byggebranchen. Vi leverer produkter til træforarbejdning, terrassekonstruktion og betonfastgørelse. Vi leverer til specialforhandlere i hele Europa, der varetager distributionen til professionelle slutkunder.

Eurotec GmbH har trods sin kun 20-årige levetid allerede fået slået sit navn fast som en toneangivende spiller inden for segmentet fastgørelsesteknik. Siden januar 2013 er en udsøgt del af tømmerskruesortimentet blevet produceret på en maskine i Hagen. I april 2015 bliver maskinparken udvidet med endnu en maskine. Siden har Eurotec været i stand til at selv at producere skruer med en diameter på fra 6 til 10 mm og på op til en meters længde. En tredje maskine befinder sig allerede i udviklingsfasen og skal sættes i drift endnu i år, så at der bliver et endnu større udbud af skruer, der produceres i Tyskland. 

Eurotec har sat sig for at udvikle produkter, som giver den professionelle bruger maksimale fordele og maksimalt innovationsforspring. I den forbindelse realiseres der også hele tiden kundespecifikke produkter i nært samarbejde med kunderne.

Fordi kvalitet er vores vigtigste vare

Vores vigtigste mål er at kunne tilbyde vores kunder fejlfri produkter og serviceydelser samt at kunne garantere 100 % sikker levering.

Vi forventer af alle vores medarbejdere, at de altid leverer topkvalitet. Vi har altid fokus på vejledning og videreudvikling samt på at tænke og handle kunde- og kvalitetsorienteret. Vi forpligter os til at overholde lov- og myndighedskrav og at fremme miljøbevidst adfærd. Derfor er vi stolte af, at næsten alle vores produkter i træ-, facade- og betonsegmentet er ETA-certificerede.

Det er en selvfølge for os, at vores kvalitetssikring dagligt kvalitetskontrollerer de producerede partier for funktionalitet, udseende samt overholdelse af kundespecifikke retningslinjer og de tekniske tegninger. Kun således kan vi sikre, at vi leverer den høje kvalitet, som vores kunder er vant til.

Godkendelser

Vores firmafilosofi

Eurotec har sat sig som mål at udvikle produkter, der giver den professionelle bruger optimale fordele og et innovativt forspring. Det sker jævnligt, at vi fremstiller skræddersyede produkter i tæt samarbejde med kunden. Kernesortimentet består af skruer og fastgørelsessystemer til byggematerialerne træ og beton samt førsteklasses underkonstruktioner og fastgørelsessystemer til terrassekonstruktioner.

I vores firmafilosofi påpeger vi, at det ikke er produkternes pris, men deres kvalitet, der står i centrum. At der er god sammenhæng mellem pris og kvalitet viser en stadig voksende kundekreds på mere end 4.000 forhandlere verden over.

Gør også du brug af vores brede tilbud.

Til imagebrochuren

Historik

1999

Grundlæggelsen

Bild 1.jpg

Den 1. maj 1999 grundlagde de to administrerende direktører Gregor Mamys og Markus Rensburg firmaet Eurotec GmbH. Virksomheden starter i en lille kælder med tilstødende garage med fem pallepladser, der fungerer som lager.

2003

Werkzeugstraße

Bild 2.JPG

Efter flere flytninger i byen Hagen beslutter man sig i 2003 at flytte ind i en firmabygning i Werkzeugstraße. På lageret er ca. 300 pallepladser.

Men også dette lager bliver hurtigt for lille. Efter flere udvidelser er der ikke mere plads, og der er brug for en ny firmabygning! Ledelsen søger med lys og lygte og finder egnede lokaliteter i Hagen.

2007

Unter dem Hofe

Bild 3.jpg

I 2007 flytter Eurotec-teamet med 30 medarbejdere ind i den nye ejendom „Unter dem Hofe 5“. Nybyggeriet består af en kontorfløj og et tilstødende lager med ca. 3.500 pladser. 2010: Allerede 3 år senere bliver den nye ejendom til det gamle hus. Der udbygges med en ny lagerhal med 7.500 yderligere pladser og kontorlokaler i overetagen. 

2010

Den nye lagerhal

Bild 4.JPG

Allerede 3 år senere bliver "det nye byggeri" til "det gamle byggeri".

Der bygges en ny lagerhal med yderligere 7.500 pallepladser og administrationslokaler.

2012

Virksomhedens egen produktion

Bild 5.png

I 2012 planlægger vi det næste vigtige skridt. Med grundstensnedlæggelsen i produktionshallen starter vi virksomhedens egen produktion.

2013

Vi producerer selv

Bild 6.JPG

Siden den 7. januar 2013 produceres en udvalgt del af vores egne produkter i egne produktionshaller i Hagen.

2014

Fordi vi aldrig står stille

I 2014 arbejder vi hårdt på at udbygge vores egen produktion.

2015

Vi udvider tilbuddet

I 2015 bliver produktionskapaciteten udvidet, således at vi kan tilbyde endnu flere produkter af egen produktion.

2016

Byggeri af ny produktionshal

Bild 9.JPG

Fra 2016 arbejder vi aktivt på at flytte maskinparken til en ny hal. På grund af den stadige vækst er der brug for yderligere kontorlokaler i Hagen. Det næste skridt er en udvidelse af lagerkapaciteten i den tidligere maskinhal.

2018

Vi udvider endnu mere

Bild 10.png

Efter færdiggørelsen af den nye produktionshal kan hele maskinparken flytte i starten af 2018. Desuden bygges en hal mere, der kan give endnu mere palleplads.

2019

Eurotec er 20 år gammel

Produktion_Meilensteine.jpg

Den 1. maj 2019 holdt vi vores 20-års jubilæum.

Plastproduktionen udvides med yderligere to sprøjtestøbemaskiner til i alt fire maskiner. Desuden udvides skrueproduktionen med yderligere en flertrinspresse. Således har vi nu i alt fem maskiner til fremstilling af skruer.