Databeskyttelse

Databeskyttelse 

Vi tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med lovens bestemmelser om databeskyttelse samt denne erklæring om databeskyttelse. Vores webside kan i reglen bruges uden at oplyse personlige data. For så vidt der på vores sider indsamles personlige data (eksempelvis navn, adresse eller e-mail-adresser), sker dette så vidt muligt altid på frivillig basis. Disse data videregives ikke til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke. Vi skal henvise til, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation på e-mail) kan være forbundet med sikkerhedsrisici. Det er ikke muligt at sikre disse data fuldstændigt mod tilgang ved tredjemand. 

Oplysning om ansvarlig instans 

Den ansvarlige instans for databehandling på dette websted er: 

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5

D-58099 Hagen

Telefon: +49 2331 - 6245 0

E-mail: info@eurotec.team

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre træffer afgørelser om formålet med og midlerne til behandling af personlige data (f.eks. navne, e-mail-adresser o.l.). 

Rækkeviddemåling og cookies 

Dette websted bruger cookies til pseudonymiseret rækkeviddemåling, der overføres til brugers browser enten fra vores server eller tredjemands server. Cookies er små filer, der lagres på din terminal. Din browser tilgår disse filer. Ved brug af cookies øges brugervenligheden og sikkerheden på dette websted. Dersom du ikke ønsker, at der lagres cookies på din terminal med henblik på rækkeviddemåling, kan du gøre indsigelse mod brugen af disse filer her: 

Cookie-deaktiveringsside for netværksreklame-initiativet: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Cookie-deaktiveringsside for det amerikanske websted: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Cookie-deaktiveringsside for det europæiske websted: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Gængse browsere har en indstillingsoption, der ikke giver tilladelse til cookies. Vink: Der er ikke garanti for, at du kan tilgå alle dette websteds funktioner i ubegrænset omfang, hvis du foretager sådanne indstillinger. Webstedsoperatørernes registrerings- og behandlingsenheder for personlige data indsamler, bruger og videregiver kun dine personlige data, hvis dette er tilladt inden for lovens rammer eller du giver dit samtykke til dataindsamlingen. Som personlige data gælder samtlige informationer, der tjener til at identificere din person og som kan spores tilbage til dig – altså for eksempel dit navn, din e-mail-adresse og dit telefonnummer. Dette websted kan du også besøge uden at komme med oplysninger om din person. Til forbedring af vores online-udbud lagrer vi dog (uden personreference) dine tilgangsdata på dette websted. Til disse tilgangsdata hører f.eks. den af dig rekvirerede fil eller navnet på din internet-udbyder. I kraft af anonymiseringen af disse data er det ikke muligt at uddrage konklusioner om, hvem du er. 

Oplysningsret 

Her finder du yderligere informationer om databrug ved Google Inc.:

Heat map

This website uses mouseflow.com, a web analysis tool from mouseflow in Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V, Denmark. With Mouseflow interactions of visitors are recorded anonymously. A protocol is created (e.g. of mouse clicks and use of individual page elements) with the aim of showing optimisation possibilities for this website. Further information that is recorded for statistical purposes: Operating system and browser, resolution and type of device, links to domains, geographical location, pages visited and date and time the website was accessed. This information is non-personal and will not be shared with third parties by mouseflow.com. This data is collected solely for the purpose of optimising the eurotec.team website and improving your user experience when searching for information on the website. 

If you do not wish a recording to be made, you can deactivate it by setting the do-not-track header in your browser.

Nyhedsbrev – abonnement 

Webstedsoperatøren tilbyder dig et nyhedsbrev, som giver dig oplysninger om aktuelle hændelser og tilbud. Hvis du gerne vil abonnere på dette nyhedsbrev, skal du oplyse en gyldig e-mail-adresse. Hvis du tegner abonnement på nyhedsbrevet, erklærer du dig indforstået med at modtage nyhedsbrevet og med de procedureskridt, der er redegjort for. Nyhedsbrevene fremsendes af EuroTec GmbH. Tilbagekaldelse og opsigelse: Dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet kan du tilbagekalde til hver en tid og således opsige dit abonnement på nyhedsbrevet. Efter opsigelse fra din side slettes dine personlige data. Dit samtykke til forsendelse af nyhedsbreve bortfalder samtidig. Sidst i hvert nyhedsbrev finder du et link til opsigelse. 

Brug af sociale medier 

Tilgangsdata

Vi, henholdsvis webstedsoperatøren eller side-udbyderen, indsamler på baggrund af vores berettigede interesse (se art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR) data om tilgang til webstedet og lagrer disse som „server-logfiles“ på webstedets server. Følgende data protokolleres således: 

  • Besøgt websted
  • Klokkeslæt på tilgangstidspunktet
  • Mængden af de sendte data i byte
  • Kilde/reference, som du er kommet ind på siden fra
  • Anvendt browser
  • Anvendt operativsystem
  • Anvendt IP-adresse

Disse server-logfiles gemmes maksimalt i 7 dage og slettes derpå. Disse data gemmes af sikkerhedshensyn f.eks. for at kunne opklare sager om misbrug. Hvis det skulle vise sig nødvendigt at gemme data i dokumentationsøjemed, undtages de fra sletning, indtil hændelsen er endegyldigt afklaret. 

Plugins fra Facebook 

Ud fra vores berettigede interesse i analyse, optimering og drift af vores online-udbud (som defineret ved art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR) bruger dette websted et Facebook - Social - Plugin, som drives af Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integrationen heri fremgår af henholdsvis Facebook-logoet eller begreberne „Like“, „Synes godt om“ eller „Del“ i Facebooks farver (blåt og hvidt). Informationer om alle Facebook-plugins får du via følgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
Facebook Inc. overholder fællesskabsretten på databeskyttelsesområdet og er certificeret ifølge Privacy-Shield-aftalen: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Dette plugin etablerer en direkte forbindelse mellem din browser og facebook-serverne. Webstedsoperatøren har ikke nogen indflydelse på naturen og omfanget af de data, som dette plugin fremsender til serverne hos Facebook Inc. Informationer herom finder du her: https://www.facebook.com/help/186325668085084 
Dette plugin informerer Facebook Inc. om, at du har besøgt dette websted som bruger. Det er i den forbindelse muligt, at din IP-adresse bliver gemt. Hvis du er logget ind på din Facebook-konto under besøget på dette websted, bliver de nævnte informationer sammenkædet hermed. Hvis du bruger dette plugins funktioner – f.eks. ved at du deler eller „liker“ et indlæg –, bliver relevante informationer ligeledes fremsendt til Facebook Inc. Hvis du ønsker at forhindre, at Facebook Inc. sammenkæder disse data med din Facebook-konto, bedes du logge ud fra Facebook forud for dit besøg på dette websted og slette de lagrede cookies. Via din Facebook-profil kan du aktivere yderligere indstillinger vedrørende databehandling i reklameøjemed eller gøre indsigelse mod brug af dine data i reklameøjemed. Du kommer frem til indstillingerne som følger: 

Hvilke data Facebook indsamler, bruger og behandler samt i hvilket øjemed og i hvilket omfang det sker, og hvilke rettigheder og indstillingsmuligheder du har med henblik på at beskytte din privatsfære, kan du læse mere om i Facebooks retningslinjer for databeskyttelse. Disse finder du her: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Google Maps 

Denne side bruger via en API korttjenesten Google Maps. Udbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Med henblik på brug af funktionerne fra Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse informationer overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes dér. Udbyderen af denne side har ikke nogen indflydelse på denne dataoverførsel. Brugen af Google Maps sker i den interesse, der er forbundet med en attraktiv fremstilling af vores online-tilbud og med, at det skal være let at finde frem til de lokaliteter, som vi har anført på webstedet. Dette udgør en berettiget interesse som defineret ved art. 6, stk. 1, lit. f, i GDPR. Flere informationer om håndteringen af brugerdata finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Brugers rettigheder 

Du har som bruger ret til på begæring gratis at få oplyst, hvilke personlige data der er blevet gemt om dig. Du har desuden ret til at forlange at få rettet forkerte data og ret til begrænsning af behandlingsomfanget vedrørende dine personlige data samt til sletning af disse. Dersom det måtte være relevant, kan du også gøre din ret til dataportabilitet gældende. Hvis du skulle have en formodning om, at dine data er blevet behandlet uretmæssigt, kan du indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed. 

Sletning af data 

Medmindre dit ønske ikke er i modstrid med en lovbestemt pligt til opbevaring af data (f.eks. lagring af trafikdata om elektronisk kommunikation), har du ret til at få slettet dine data. Data, som vi har gemt, slettes, hvis de ikke længere er påkrævede ud fra det formål, som de er bestemt til, og der ikke ved lov er fastsat opbevaringsfrister. Dersom der ikke kan foretages sletning som følge af, at disse data er påkrævet i medfør af lovhjemlede formål, sker der en begrænsning i databehandlingen. I så fald blokeres disse data, og de behandles ikke til andre formål. 

Ret til indsigelse 

Brugere af denne webside kan gøre brug af deres ret til indsigelse og til hver en tid fremsætte indsigelse mod behandlingen af deres personlige data.